Lohjan Kylät ry

Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö

Valokuitu Immulan-Paunin alueelle Kyläyhdistyksen ja Lounean yhteistyöllä

Immulan- Paunin alueella tuskailtiin viime vuonna huonoja verkkoyhteyksiä. Moni oli aloittanut etätyöt korona-aikana, verkko oli hidas, nopeus vaihteli, ja yhteydet katkeilivat. Kyläyhdistys päätti lähteä parantamaan tilannetta ja aloitti yhteistyön Lounea Palvelut Oy:n kanssa. Roolit hankkeessa olivat selvät. Kyläyhdistys esitteli hanketta aktiivisesti kylätiedotteilla ja runsaalla tienvarsimainonnalla. Lounea on operatiivinen toimija, joka markkinoi ja rakentaa verkon ja vastaa sen toiminnasta. Yhteistyö toimii hyvin ja joustavasti ja syyskuussa 2020 alkaneella yhteistyöllä saadaan kohtuuhintainen valokuitu käyttöön syksyn 2021 aikana. Kyläyhdistykseltä tämä on vaatinut talkootyötä sekä muutaman aktiivisen henkilön työpanosta, toteavat Kyläyhdistyksen puuhamiehet Timo Ruohomäki ja Mika Myller.

Huonot verkkoyhteydet saivat Immulan-Paunin kyläyhdistyksen viime kesänä tekemään kyselyn kylien asukkaille verkkoyhteyksien toimivuudesta. Palauteen perusteella huomattiin, että huonot verkkoyhteydet olivatkin kylien alueella ”normaali” tilanne. Kyläyhdistys pyysi alueella toimivilta neljältä operaattorilta ehdotuksia verkkoyhteyksien parantamiseksi. Ainoan ehdotuksen antoi Lounea (entinen Salon puhelin), joka lupasi rakentaa valokuituverkon, jos löytyy vähintään 45 liittyjää kylien halki kulkevan Immulantien varrelta vajaan 10 km matkalta. Tien vaikutusalueella sivuteineen on arviolta noin reilut 200 kiinteistöä.

Ensimmäinen varsinainen valokuidun esittely tapahtui 9.9.2020 kyläyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.  Risto Lehtonen Louneasta kertoi valokuidun hyödyistä ja sen kautta saatavista palveluista, sekä teki kyläläisille esityksen valokuidun tuomisesta alueelle. Kyläyhdistys tarttui toimeen ja käynnisti tiedotuskampanjan asiasta yhteistyössä Lounean kanssa. Kyläyhdistyksen tienvarsi-ilmoituksilla sekä postilaatikoihin muutamaan otteeseen kampanjan aikana jaetuissa kyläyhdistyksen tiedotteissa kerrottiin kuituhankkeesta ja sen etenemisestä, ja että kyläyhdistys suosittelee mukaan liittymistä.

Lounea aloitti liittymäsopimusten markkinoinnin vuoden 2020 lopulla ja reilun puolen vuoden päästä hankkeen esittelystä teki Lounea päätöksen verkon rakentamisesta. Rakentaminen alkoi toukokuussa ja käyttöön liittymät saadaan liittymäsopimusten mukaan viimeistään 31.10.2021. Kyläyhdistyksen tavoitteena on, että verkko kattaisi mahdollisimman laajasti kylien alueet jo nyt rakennusvaiheessa, jolloin liittyminenkin on edullisinta. Liittymän hinta on 2250 €, josta noin puolet on kotitalousvähennykseen kelpaavaa työtä. Julkista avustusta hankkeeseen ei ole saatu.

Yhteistyö Lounean ja Risto Lehtosen kanssa on toiminut erittäin hyvin ja joustavasti. Kun yhteinen tavoite ja tahtotila löytyy, niin ratkaisujakin on helppo lähteä etsimään ja viemään eteenpäin. Tässä työssä kyläyhdistyksen hallitus on antanut tukensa ja resurssinsa toimijoille, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Satu Rautanen.

Kyläyhdistyksen kannalta hankkeessa on kysymys alueen palveluiden ja toimintamahdollisuuksien kehittämisestä, mikä on yksi kyläyhdistyksen perustehtäviä. Kyläläiset ovat ottaneet hankkeen ilolla vastaan. Immulan-Paunin alueelle on vuonna 2019 valmistuneessa osayleiskaavassa osoitettu parikymmentä uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja tietoliikenneyhteyksien parantuminen nykyajan tasolle nostaa omalta osaltaan alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta uusillekin asukkaille. Kun alueelle saadaan toimivat verkkoyhteydet, on siitä apua moneen toimintaan. Etätyön teko ja digitaalisten palveluiden tarjonta lisääntyy tulevaisuudessa, ja nämä vaativat moitteettomasti toimivan ja riittävän tehokkaan tietoliikenneverkon.

Valokuitu Immulan-Paunin alueelle Kyläyhdistyksen ja Lounean yhteistyöllä
Siirry sivun alkuun