Lohjan Kylät ry

Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö

Yhdistys

Yhdistys

  • kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi
  • kehittää yhteistyötä Lohjan kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa
  • kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa
  • pyrkii säilyttämään maaseudun elinvoimaisena
  • pyrkii lisäämään koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista
  • lisää kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta

Olemme verkostoituneet muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Lohjan kylät ry on kylä- ja taajamayhdistysten (Yhdistyksillä tarkoitetaan tässä kylä- ja asukasyhdistyksiä, maamiesseuroja ja vastaavia alueen asukkaita edustavia yhdistyksiä.) yhteistyöjärjestö Lohjan alueella.

Toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä yhdistysten, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tavoitteenamme on kehittää Lohjalle elinvoimaisia ja aktiivisia asuinympäristöjä lähidemokratian ja yhteistyöhankkeiden kautta. Niin vakituisten kuin myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi on Lohjan kylille sydämen asia.

Lohjan kylät ry toimii kyläyhdistysten ja kylien välisen yhteistyön kehittäjänä ja niiden toimintavalmiuksien parantajana.

Toiminta

Lohjan kylät ry:n toiminta on monimuotoista. Uskomme kuitenkin, että yhteistyössä on voimaa. Voimavarat löytyvät kyläyhdistyksistä ja yhdessä tekemisestä.

Pyrimme lähidemokratiaan Lohjan alueella. Asukkaiden, yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön kehittäminen on meille tärkeää. Edustamme ja autamme sovituissa yhteisissä asioissa jäsenyhdistyksiä ja tuemme yhdistysten vuoropuhelua kaupungin, ykkösakselin ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Laadimme aloitteita kaupungin ja sen osien kehittämiseksi ja annamme myös lausuntoja Lohjan kaupungille sen suunnitelmista ja päätöksistä.

Lohjan kylät ry toteuttaa konkreettisia hankkeita ja tukee jäsenyhdistyksiään niiden toiminnassa. Viemme eteenpäin kehittämisideoita ja kehitämme Lohjan kylien toimintaa ja paikallistuntemusta. Tässä talkootyö ja esimerkiksi kyläsuunnitelmien laadinnassa avustaminen ja niiden pohjalta toteutettavien hankkeiden tukeminen ovat tehtäviämme.

Järjestämme seminaareja ja koulutusta, laadimme lausuntoja ja viestimme aktiivisesti jäsenyhdistystemme suuntaan. Välitämme yhteistyökumppaneilta saatua tietoa ja kokemuksia jäsentemme hyödynnettäväksi. Vaihdamme kokemuksia myös kansainvälisesti.

Osallistumme joka syksyiseen Omenakarnevaalit tapahtumaan.

Tavoitteena kumppanuus​

Lohjan Kylät ry toimii yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa asukkaiden elinympäristöjä kehitettäessä.

Osallistumme aktiivisesti asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Kehittämään yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä ja kumppanuutta.

Tavoitteenamme on tilanne, jossa pienimuotoiset kyläyhdistysten esittämät ja Lohjan hyväksymät hankkeet voidaan toteuttaa osin tai kokonaan Lohjan Kylät ry kautta tulevalla kaupungin rahoituksella. Näitä ovat lähinnä ympäristötoimen ja teknisen toimen alueiden hankkeet, joissa paikallistuntemus on omiaan parantamaan toteutettavaa työtä. Huomionarvoista on, että osa hankkeesta toteutetaan lähes aina talkootyönä.

Tarvittaessa tuemme myös aluetoimikuntia suunnitteluun mukaan pääsemisessä.

Tahtotila on, että Lohjalta löytyy tulevaisuudessa mahdollisimman monta hyvinvoivaa ja aktiivista asuinympäristöä.

Siirry sivun alkuun