Lohjan Kylät ry

Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö

Läntistä lähidemokratiaa 2013-2014

20.11.2012 – 31.12.2014
Läntistä lähidemokratiaa -hanke
ELY-keskus on antanut hyväksyvän lausunnon hankesuunnitelmasta 28.12.2012. Lohjan kaupunkin kaupunginvaltuusto on antanut myöntävän päätöksen hankkeen väliaikaisrahoituksesta (laina) 16.1.2013. Linkki pöytäkirjaan.

TIIVISTELMÄ

Lohjalla ja Raaseporissa kuntaliitokset ovat nostaneet esiin lähidemokratian kehittämisen tarpeen. Varsinkin liitoskuntien reuna-alueiden kylissä koetaan, että päätöksenteko on karannut kauas. Asukkaat haluaisivat osallistua omaa ympäristöään ja omia asioitaan koskevan päätöksenteon valmisteluun ja kyliensä kehittämiseen, jos siihen olisi olemassa toimivat välineet.

Lohjalla on äskettäin luotu lähidemokratiamalli, joka nyt tulisi saattaa konkreettisesti käytäntöön. Raaseporissa lähidemokratiakeskustelu on vasta aluillaan, joten siellä voidaan ottaa oppia Lohjan kokemuksista omaa mallia rakennettaessa. Molemmissa kunnissa on kymmeniä kyliä, joissa on vahvaa kehittämisen potentiaalia. Kylätoiminnan organisoituminen ja aktiivisuus vaihtelee suuresti, ja kehittämisen varaa on molemmissa kunnissa. Kylien aktivointi on välttämätön pohjatyö, jotta lähidemokratia voisi toteutua.

Hankkeen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Lohjan ja Raaseporin kylätoimijoiden välillä sekä hakea myös muualta Suomesta hyviä kokemuksia ja toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä kylätoiminnan ja lähidemokratian kehittämiseksi. Projektipäällikkö ja hankekoordinaattorit järjestävät kahden vuoden hankkeen aikana retkiä, tapahtumia ja kokoontumisia kylien verkottamiseksi, tiedottavat, aktivoivat kyliä yhdistystoimintaan, kyläsuunnitelmien tekoon, yhteisöllisyyteen ja kehittämistoimiin sekä rakentavat molemmissa kunnissa kylien ja kaupungin johdon välille aitoa vuorovaikutusta toimivan lähidemokratian juurruttamiseksi.

Hankkeen hakija ja vastuullinen vetäjä on Lohjan Kylät ry. Tiivistä yhteistyötä tehdään Lansi-Uudenmaan Kylät ry:n, Lohjan ja Raaseporin kaupunkien sekä alueen kylä- yms yhdistysten kanssa.

Läntistä lähidemokratiaa -loppuraportti

Siirry sivun alkuun