Hae työpaikkaa

Toimivat Lohjan kylät – hanke

Kuntaliitosten jälkeen Lohjan kaupunki muodostuu keskustasta sekä etäälle toisistaan sijoittuvista taajamista ja maaseudun haja-asutusalueesta. Lohjan kylät ry:n vuonna 2017 julkaiseman Lohjan kylät ja kaupunginosat -kirjan mukaan Lohjalta löytyy 42 toiminnallista kyläaluetta. Kaupungin palveluja keskitetään voimakkaasti kaupungin keskustaan, mikä luo eriarvoisuutta eri alueilla asuvien välillä.

Lohjalaisten aktiivisuus kylä- ja asukastoiminnassa sekä kylä- ja kaupunginosien kehittämisessä (lähidemokratia) vaihtelee suuresti alueittain. Mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristön kehittämiseen ei aina hahmoteta ja hyödynnetä.

Toimivat Lohjan kylät -hankkeella tuetaan kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa mm. osallistamisen, tilojen käytön, viestinnän ja hallinnon kehittämisen keinoin. Hanke tukee myös Lohjan lähidemokratian ja aluetoimikuntien toimintaa. Hankkeen käytännön etenemisestä vastaa hankkeeseen palkattavat kaksi osa-aikaista kyläasiamiestä.

Yhdistyksellä on kokemusta vastaavista hankkeista, sillä se osallistui Läntistä lähidemokratiaa – hankkeellaan lähidemokratian käynnistämiseen Lohjalla 2013 ja avusti paikallisia kyläyhdistyksiä laatimaan kyläsuunnitelmia.

Tule keskustelemaan Menneen ajan markkinoille, Puu-Anttilaan hankkeesta.

Lohjan kylät ja kaupunginosat kirja on julkaistu! – Länsi-Uusimaa 8.12.2017

Lohjan kylät ja kaupunginosat -kirja

Kirjan kansikuva symboloi aikaa kestävää lohjalaista tietoisuutta kaupungin moniarvoisesta elinvoimasta.

 

Vuonna 2009 päätti silloin vasta vuoden ikäinen Lohjan Kylät ry käynnistää kyläkirjaprojektin.

Tavoitteeksi asetettiin Lohjan kylien ja kaupunginosien esittely sekä vakituisille että kesälohjalaisille ja heidän vierailleen.

Kirjan mukana voit tehdä kotioloissa kiertomatkan Lohjalla, jos se on jäänyt tekemättä.

Näet monimuotoisen Lohjan paikallisten asukkaiden silmin.

Kirja sopii erinomaiseksi matkaoppaaksi silloin, kun päätät lähteä tutustumaan Lohjan eri osiin.

Kirja arvoitiin alun perin valmistuvan 2010-luvun alkupuolella. Kuntaliitoskeskustelujen käynnistyttyä päätettiin aikataulua siirtää.

Haluttiin varmistua siitä, että kirja on valmistuessaan ajankohtainen ja sellaisena mahdollisimman pitkään säilyy.

Kirja kattaa 42 toiminnallisesti yhtenäistä aluetta, joista jokaisesta on yksi tekstikokonaisuus.

Kaikki laajan Lohjan 189 kylää ja kaupunginosaa ovat mukana.

Alueen esittelyn alussa on kartta, jossa vesistöistä, saarista, kirkoista/pyhätöistä, kouluista, luontokohteista, seuran/kylätaloista, nähtävyyksistä ja kartanoista on merkintä ikoneina.

Kaikki tekstit ja valokuvat on tehty talkootyönä. Kirjoittajia on yli 70, kuvaajia yli 60. Lisäksi käyttöön on saatu kuvia 20 yksityishenkilön arkistoista, Lohjan Museolta sekä Lohjan Matkailupalvelun kuvapankista.

Kirjan hinta on 28 €.

Pysyvät myyntipaikat ovat:
• Kahvila Liisa, Laurinkatu 61
• Lohjan Matkailupalvelukeskus, Laurinkatu 50
• Lohjan Museo, Rovastinkatu 1
• Tytyrin elämyskaivos, Kuilukatu 42
• Apuomena ry, Suurlohjankatu 21
• Hilman herkku, Virkkalantie 15
• Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3
• Lohjansaaren joulu- ja muut torit, Pietiläntie 2
• Kärkölän kyläyhdistyksen, Immulan-Paunin kyläyhdistyksen, Maksjoki-seuran ja Routioseuran tilaisuudet
• Väänteenjoen alueella kirjaa myyvät Sirkka-Liisa Sourama ja Pauli Syrenius

 


  

Lohjan kylät ry:n tarkoituksena on toimia erityisesti Lohjan maaseudulla toimivien yhdistysten ja kylien asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia

  

Yhdistys

  • kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi
  • kehittää yhteistyötä Lohjan kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa
  • kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa
  • pyrkii säilyttämään maaseudun elinvoimaisena
  • pyrkii lisäämään koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista
  • lisää kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta.

Olemme verkostoituneet muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa. ​

Lohjan kylät ry on kylä- ja taajamayhdistysten* yhteistyöjärjestö Lohjan alueella.

Toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä yhdistysten, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tavoitteenamme on kehittää Lohjalle elinvoimaisia ja aktiivisia asuinympäristöjä lähidemokratian ja yhteistyöhankkeiden kautta. Niin vakituisten kuin myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi on Lohjan kylille sydämen asia.

Lohjan kylät ry toimii kyläyhdistysten ja kylien välisen yhteistyön kehittäjänä ja niiden toimintavalmiuksien parantajana.

(*Yhdistyksillä tarkoitetaan tässä kylä- ja asukasyhdistyksiä, maamiesseuroja ja vastaavia alueen asukkaita edustavia yhdistyksiä.)

Mitä me teemme?

Lohjan kylät ry:n toiminta on monimuotoista. Uskomme kuitenkin, että yhteistyössä on voimaa. Voimavarat löytyvät kyläyhdistyksistä ja yhdessä tekemisestä.

Pyrimme lähidemokratiaan Lohjan alueella. Asukkaiden, yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön kehittäminen on meille tärkeää. Edustamme ja autamme sovituissa yhteisissä asioissa jäsenyhdistyksiä ja tuemme yhdistysten vuoropuhelua kaupungin, ykkösakselin ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Laadimme aloitteita kaupungin ja sen osien kehittämiseksi ja annamme myös lausuntoja Lohjan kaupungille sen suunnitelmista ja päätöksistä.

Lohjan kylät ry toteuttaa konkreettisia hankkeita ja tukee jäsenyhdistyksiään niiden toiminnassa. Viemme eteenpäin kehittämisideoita ja kehitämme Lohjan kylien toimintaa ja paikallistuntemusta. Tässä talkootyö ja esimerkiksi kyläsuunnitelmien laadinnassa avustaminen ja niiden pohjalta toteutettavien hankkeiden tukeminen ovat tehtäviämme.

Järjestämme seminaareja ja koulutusta, laadimme lausuntoja ja viestimme aktiivisesti jäsenyhdistystemme suuntaan. Välitämme yhteistyökumppaneilta saatua tietoa ja kokemuksia jäsentemme hyödynnettäväksi. Vaihdamme kokemuksia myös kansainvälisesti.

Osallistumme joka syksyiseen Omenakarnevaalit tapahtumaan

 

Tavoitteena kumppanuus

Lohjan Kylät ry toimii yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa asukkaiden elinympäristöjä kehitettäessä. Osallistumme aktiivisesti asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Kehittämään yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä ja kumppanuutta.
Tavoitteenamme on tilanne, jossa pienimuotoiset kyläyhdistysten esittämät ja Lohjan hyväksymät hankkeet voidaan toteuttaa osin tai kokonaan Lohjan Kylät ry kautta tulevalla kaupungin rahoituksella. Näitä ovat lähinnä ympäristötoimen ja teknisen toimen alueiden hankkeet, joissa paikallistuntemus on omiaan parantamaan toteutettavaa työtä. Huomionarvoista on, että osa hankkeesta toteutetaan lähes aina talkootyönä.

Tarvittaessa tuemme myös aluetoimikuntia suunnitteluun mukaan pääsemisessä.

Tahtotila on, että Lohjalta löytyy tulevaisuudessa mahdollisimman monta hyvinvoivaa ja aktiivista asuinympäristöä.

Yhdistyksen säännöt