Lohjan Kylät ry

Etusivu

Lohjan Kylät ry

Lohjan Kylät ry on Lohjan alueen Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö. Haluamme aktivoida kyläyhdistyksiä ja sitäkautta asukkaita luomaan omalla toiminnallaan viihtyisämpää asuinympäristöä.

Toimivat Kylät -hanke starttasi 2018 lopulla ja sai vauhtia 2019 alkuvuodesta kun yhdistys palkkasi Leader-rahoituksen turvin kaksi Kyläasiamiestä. Kyläasiamiehinä toimivat Lotta Paakkunainen ja Paula Ojansuu.

Ota yhteyttä

PJ Heikki Hanhimäki

heikki.hanhimaki(a) lohjankylat.fi

 

Uusimaalaiset.fi/Lohja, kylä- ja asukastoiminta

Uutiskirje 2/2021

Toimivat kylät – hanke päättyy Hei kylä- ja asukasyhdistyksen edustaja ja kyläaktiivi ja uutiskirjeemme vastaanottaja! Toimivat kylät – hanke on loppusuoralla ja lopputilaisuus lähenee. Tulethan

Read More »

Kyläasiamieskysely

Hei kylä- ja asukasyhdistyksen edustaja ja kyläaktiivi! Toimivat Lohjan kylät -hankkeen tavoitteena oli tukea kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa mm. osallistamisen, tilojen käytön, viestinnän ja hallinnon

Read More »

Uutiskirje 1/2021

Lohjan Kylät ry Uutiskirje 1/2021 Terveiset Lohjan Kyliltä! Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja runsaslumisena. Toimivat kylät -hankkeelle tehtiin alkukesästä muutoshakemus huomioimaan koronavirustilannetta Suomessa. Muutoshakemus hyväksyttiin ja

Read More »

Viestintätapahtuma 13.10.2020

Viestiä kyliltä – yhdistysviestinnän portaat. Tule mukaan pohtimaan ja oppimaan miten yhdistyksenne viestinnässä voitaisiin ottaa seuraava askel erityisesti koronan aikana, kun fyysinen kokoontuminen ei ole aina

Read More »

Meistä:

Yhdistys

  • kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi
  • kehittää yhteistyötä Lohjan kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa
  • kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa
  • pyrkii säilyttämään maaseudun elinvoimaisena
  • pyrkii lisäämään koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista
  • lisää kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta.

Olemme verkostoituneet muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Lohjan kylät ry on kylä- ja taajamayhdistysten* yhteistyöjärjestö Lohjan alueella.

Toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä yhdistysten, yhteisöjen ja kaupungin välillä. Tavoitteenamme on kehittää Lohjalle elinvoimaisia ja aktiivisia asuinympäristöjä lähidemokratian ja yhteistyöhankkeiden kautta. Niin vakituisten kuin myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi on Lohjan kylille sydämen asia.

Lohjan kylät ry toimii kyläyhdistysten ja kylien välisen yhteistyön kehittäjänä ja niiden toimintavalmiuksien parantajana.

(*Yhdistyksillä tarkoitetaan tässä kylä- ja asukasyhdistyksiä, maamiesseuroja ja vastaavia alueen asukkaita edustavia yhdistyksiä.)

Mitä me teemme?

Lohjan kylät ry:n toiminta on monimuotoista. Uskomme kuitenkin, että yhteistyössä on voimaa. Voimavarat löytyvät kyläyhdistyksistä ja yhdessä tekemisestä.

Pyrimme lähidemokratiaan Lohjan alueella. Asukkaiden, yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön kehittäminen on meille tärkeää. Edustamme ja autamme sovituissa yhteisissä asioissa jäsenyhdistyksiä ja tuemme yhdistysten vuoropuhelua kaupungin, ykkösakselin ja muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Laadimme aloitteita kaupungin ja sen osien kehittämiseksi ja annamme myös lausuntoja Lohjan kaupungille sen suunnitelmista ja päätöksistä.

Lohjan kylät ry toteuttaa konkreettisia hankkeita ja tukee jäsenyhdistyksiään niiden toiminnassa. Viemme eteenpäin kehittämisideoita ja kehitämme Lohjan kylien toimintaa ja paikallistuntemusta. Tässä talkootyö ja esimerkiksi kyläsuunnitelmien laadinnassa avustaminen ja niiden pohjalta toteutettavien hankkeiden tukeminen ovat tehtäviämme.

Järjestämme seminaareja ja koulutusta, laadimme lausuntoja ja viestimme aktiivisesti jäsenyhdistystemme suuntaan. Välitämme yhteistyökumppaneilta saatua tietoa ja kokemuksia jäsentemme hyödynnettäväksi. Vaihdamme kokemuksia myös kansainvälisesti.

Osallistumme joka syksyiseen Omenakarnevaalit tapahtumaan

Tavoitteena kumppanuus

Lohjan Kylät ry toimii yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa asukkaiden elinympäristöjä kehitettäessä. Osallistumme aktiivisesti asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Kehittämään yhdistysten ja kaupungin yhteistyötä ja kumppanuutta.

Tavoitteenamme on tilanne, jossa pienimuotoiset kyläyhdistysten esittämät ja Lohjan hyväksymät hankkeet voidaan toteuttaa osin tai kokonaan Lohjan Kylät ry kautta tulevalla kaupungin rahoituksella. Näitä ovat lähinnä ympäristötoimen ja teknisen toimen alueiden hankkeet, joissa paikallistuntemus on omiaan parantamaan toteutettavaa työtä. Huomionarvoista on, että osa hankkeesta toteutetaan lähes aina talkootyönä.

Tarvittaessa tuemme myös aluetoimikuntia suunnitteluun mukaan pääsemisessä.

Tahtotila on, että Lohjalta löytyy tulevaisuudessa mahdollisimman monta hyvinvoivaa ja aktiivista asuinympäristöä.

Yhdistyksen säännöt

 
Siirry sivun alkuun