Lohjan Kylät ry

Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö

Kyläsuunnitelmat 2013-2014

20.11.2012 – 31.12.2014
Kyläsuunnitelmat valmistuvat

Läntistä lähidemokratiaa -hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kyläsuunnitelmien tekoa Lohjalla ja Raaseporissa. Kyläsuunnitelma on asukkaiden itse tekemä yhteenveto alueen nykytilanteesta ja tulevaisuuden toiveista. Suunnitelman painopiste on konkreettisten toimenpiteiden valmistelussa. Kyläsuunnitelmaa tehdessä ajatukset ja ideat pääsevät vauhtiin ja usein myös yhteisöllisyyden koetaan kasvavan. Valmis suunnitelma palvelee niin kyläläisiä kuin kaupunkia kooten yhteen kylän tärkeimmät toiveet ja tavoitteet. Suunnitelman ei kuitenkaan ole toivomuslista kaupungin tai ely-keskuksen suuntaan, vaan se sisältää myös paljon kyläläisten toteutettavissa olevia toimenpiteitä. Kyläsuunnitteluun voivat osallistua kaikki halukkaat. Nimestään huolimatta kyläsuunnitelma voidaan toteuttaa myös kaupunginosissa.

Joulukuussa 2014 Lohjalla julkistetaan 14 kyläsuunnitelmaa.
Kyläsuunnitelman ovat tehneet seuraavat alueet:

Aseman seutu
Kärkölä
Eteläinen Karjalohja
Lohjan saaristo
Hongisto
Pohjois- ja Keski-Karjalohja
Ikkala
Tavola
Immula-Pauni
Karstu-Karkali-Talpela
Routio
Kirkniemi-Jönsböle
Muijala, Nummenkylä, Kahvimaa, Lieviö
Tenhola (Raasepori)

Kyläsuunnitelmien laatiminen

Kaikille alueen asukkaille avoimia kyläsuunnitteluinfoja ja ideointi-iltoja:

2013:

23.8 klo 13 Lohjansaari, Lohjansaaren Seurantalo

12.9 klo 19 Jättölä, Jättölän kylätalo (pelkkä info, kahvit 18.30)

12.9 klo 18 Kärkölä, Kärkölän kylätalo

19.9 klo 18.30 Karstu-Karkali, Karstun Seurantalo

24.8 klo 18 Kirkniemi-Jönsböle, Kirkniemen kyläkoulu
26.9 Tenhola

17.10 klo 19 Tavola
24.10 klo 18.30 Routio (pelkkä info), Roution koulu

29.10 klo 18.30 Immula-Pauni, Työväentalo 1

14.11 klo 18, Routio, Roution koulu
19.11 klo 18, Hongiston alue, Hongiston koulu
2.12 klo 18.30 Pohjoislohjalaiset ry:n toiminta-alueen kyläsuunnitteluinfo, Pullin koulu

2014:

20.1 klo 18 Keski- ja Pohjois-Karjalohjan kyläsuunnitteluilta, Karjalohjan entinen kunnantalo
30.1. klo 18 Pohjoislohjalaiset ryn:n toiminta-alueen ideointi-ilta

10.3 klo 18 Aseman seudun ideointi-ilta, Mäntynummen koulun ruokala
13.3 klo 18 Muijalan ja Lohjanportin alue

26.5 klo 18 Ikkala, Juhlatalo Kokki

Ideointi-illoissa esiin nousseita ehdotusten laajempaa kannatusta voidaan testata alueella toteutettavan kyläkyselyn avulla. Hanke on tehnyt valmiin kyläkyselypohjan, jota voidaan muokata kunkin alueen omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Hanke tekee kyselystä verkkoversion sekä tulostaa 500 kyselyä kylällä jaettavaksi. Työryhmä ottaa vastuun kyselyn jakelusta, asukkaiden tiedottamisesta sekä kyläsuunnitelman koostamisesta.

Hanke on tavannut Lohjan kaupungin virkamiehiä kyläsuunnittelun tiimoilta ja toimii kyläsuunnitteluun liittyvissä asioissa välikätenä kylien ja kaupungin välillä. Muun muassa hankkeen kyläkyselypohja on ollut kaupungilla kommentoitavana. Hanke myös koostaa ehdotuksen suunnitelmien yhtenäisestä rakenteesta ja kierrättää sen kaupungilla. Suunnitelmien yhteinen rakenne helpottaa myöhemmin niiden käyttöä kaupungilla.

Lisätietoja

Lisätietoja kyläsuunnittelun yleisistä periaatteista löytyy Suomen kylätoimintayhdistys ry:n kyläsuunnitteluoppaasta.

Suomen kylätoiminta ry

Siirry sivun alkuun