Lohjan Kylät ry

Kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöjärjestö

Vuokrausehdot

Lohjan Kylät ry:n kaluston yleiset vuokrausehdot

Soveltamisala
Sopimuksen ehtoja sovelletaan laitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen Lohjan Kylät ry:n (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokrallelleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus
Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

Vuokralleantajan oikeus
Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto
Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle.

Henkilöllisyyden toteaminen
Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ennnen vuokrausta. Asiakkaalla tulee vuokralaitteita hakiessaan olla mukanaan kuvallinen suomalainen henkilökortti josta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todeta.

Vuokrauksen maksaminen
Laitteista ei peritä vuokraa.

Vuokra-aika
Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa/varauksessa.

Vuokranantajan vastuut
Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta.

Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut
Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja samankutoisen laitteen hankintahinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla.

Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike vuokralleantajan suostumuksella. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.

Laitteita ei ole normaalisti vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia todistusta vakuutuksen voimassaolosta.

Käytössä rikkoontuneet laitteet
Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.

Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja hoitaa laitteiden vaihtamisen tai saattamisen toimintakuntoon. Tämä tapahtuu vuokralleantajan oman aikataulun mukaisesti.

Laitteiden palauttaminen
Laitteet on palautettava sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet on pakattava asiallisesti ja niiden on oltava samassa kunnossa kuin noudettaessa. Digitaaliset kamerat ja laitteet on asetettava perusasetuksille ennen palautusta.

Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi
Jos asiakas rikkoo sopimusta, on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet
Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.

Siirry sivun alkuun